DSpace Repository

Артериялық гипертензиясы бар науқастардың медико-демографиялық ерекшеліктері

Show simple item record

dc.contributor.author Серғалиев, Т.С.
dc.contributor.author Маханбетчин, Е.Ж.
dc.contributor.author Джакетаева, Ш.Д.
dc.contributor.author Асанова, Г.Н.
dc.contributor.author Ескендір, А.Ж.
dc.contributor.author Шынтаева, Н.У.
dc.date.accessioned 2021-06-29T05:48:41Z
dc.date.available 2021-06-29T05:48:41Z
dc.date.issued 2020-01
dc.identifier.uri http://repoz.kgmu.kz/handle/123456789/476
dc.description.abstract Мақаласы Қарағанды қаласынадғы артериялдық гипертензияға шалдыққан науқастырды зерттеуге арналған. Қазіргі таңда қала тҧрғындары арасында артериялдық гипертензияға шалдыққан адамдардың кӛбеюі және оның еңбекке жарамды жастағы адамдар арасында кӛп таралғандықтан және соның салдарынан мҥгеделіктің кӛбеюі мен осы сырқаттылықтың арқасында ӛлімнің кӛбеюі медициналық-әлеуметтік мәселе болып тҧр.Кӛптеген мамандардың зеттеуіне сҥйене отырып қазақстанда артериялық гипертензияға шалдыққан адамдардың саны жалпы тҧрғындардың 15,2 ден 27%-ында анықталғанын кӛрсетеді, сонымен қатар бҧл кӛрсеткіштер қала тҧрғындары мен ауыл тҧрғынадры арасында тең екенін байқатып отыр. en_US
dc.subject артериялық гипертензия en_US
dc.subject қан қысымы en_US
dc.subject алдын-алу en_US
dc.subject медициналық кӛмек en_US
dc.subject қол жетімділік en_US
dc.title Артериялық гипертензиясы бар науқастардың медико-демографиялық ерекшеліктері en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics